چشم انداز و ماموریت DELL

دل  در سال 1984 با يك چشم‌انداز ساده شركت را تاسيس كرد:

 مطابق سفارش مشتري مستقيما آن‌طور كه او مي‌خواهد و آنچه كه او مي‌خواهد مي‌فروشيم.

 20 سال پس از آن تاثير اين ديدگاه در شركت كاملا روشن است. بيانيه ماموريت شركت چنين است:  مي‌خواهيم موفق‌ترين شركت رايانه‌اي در جهان در ارائه بهترين تجربه‌ها به مشتريان باشيم.

ويژگي انحصاري شركت «دل» كه در چشم‌انداز و ايده اوليه تاسيس شركت نيز وجود داشته است «بي‌واسطگي» است. سيستم فروش بي‌واسطه يا مستقيم (Direct sale)يعني نداشتن هزينه انبارداري و حذف توزيع و پخش توسط واسطه‌ها، يعني فروش بي‌واسطه رايانه به مشتري، يعني بي‌واسطه با تامين كنندگان در تماس بودن.

الگوي بي‌واسطه كه نماد و ويژگي كسب و كار «دل» است به‌ معناي حذف گامهاي غيرضروري است. مايكل دل اين الگو را حتي در ساختار سازمان خود پياده كرده و معتقد است پسنديده نيست كه معاونان مديرعامل يا مديران بخشها تنها با همتايان خود در تماس باشند.

كليد موفقيت مدل مستقيم «دل»، فرهنگ پيشرو آن است كه در كار تيمي نهفته است. اساس فرهنگ شركت تعهد آن است به:

– مشتريان. تعهد به برقراري ارتباط مستقيم، فراهم‌كردن بهترين محصول و خدمت براساس فناوري استاندارد محور.

– ارتباط مستقيم. تعهد به بي‌واسطگي كاركنان در همه‌چيز؛ در كار با كاركنان، مشتريان، تامين‌كنندگان و…

– شهروند جهاني بودن. مشاركت در مسئوليت جهاني نسبت به درك قوانين وارزشها و فرهنگ.

– موفقيت تيمي. تعهد به كار تيمي و يادگيري و توسعه از اين طريق.

– شوق به تعالي. اشتياق به پيروزي و تعالي در هركاري كه انجام مي‌دهيم.

اين روح آن چيزي است كه در بيانيه ارزشهاي شركت آمده و به soul of dell  موسوم است و محيط و فضاي كاري را در شركت پوشش مي‌دهد  که بر این اساس راه «دل»، يعني راه صحيحي كه عبارت است از «پيروزي و تعالي در سايه يكپارچگي» طي مي‌شود. اساس «فرهنگ پيشرو» شركت را همين تشكيل مي‌دهد؛ دستيابي به استانداردهاي بالا در مسئوليت‌پذيري، اخلاق و يكپارچگي.

عناصر اصلي مطرح در بيانيه ارزشهاي شركت عبارت است از:

* اعتماد : به يكديگر و به ذي‌نفعان؛

* يكپارچگي : كار درست انجام‌دادن در عين رعايت ادب؛

* صداقت؛

* قضاوت: تفكر قبل از عمل؛

* احترام: رعايت انصاف در ارتباطات؛

* شجاعت: در انجام دادن كار صحيح و گزارش‌كردن كار نادرست؛

* مسئوليت‌پذيري.